Všeobecné podmínky služeb
CA Cesty světem s.r.o.

Sídlo firmy:

Cesty světem s.r.o., Za Humny 164, 66446 Prštice
IČO: 03198847 DIČ: CZ03198847

PODMÍNKY ÚČASTI

 • Platné cestovní doklady – v rámci EU je možné cestovat pouze s občanským průkazem, do ostatních zemí je nutný cestovní pas (platnost pasu min. 6 měsíců po skončení cesty). V některých případech je nutné mít při vstupu do země platné vstupní vízum !
 • úhrada celé částky za objednané a poskytnuté služby.
 • Odpovídající zdravotní stav. Je ve vlastním zájmu klienta, aby si ověřil svůj zdravotní stav a sjednal kvalitní zdravotní pojištění. Pokud tak neučiní, ponese veškeré náklady, související s případným zajištěním lékařské péče.

CENA

 • Ceny jednotlivých služeb jsou vždy přesně vyčísleny ve finálním potvrzení rezervace, která je potvrzena cestovní agenturou a písemně odsouhlasena klientem.
 • Dojde-li mezi zasláním nabídky a potvrzením rezervace ke změnám, které budou mít za následek zvýšení ceny (např. vzhledem k pohybu kurzu či vyprodaným kapacitám), klient na to bude při zaslání finálního potvrzení písemně upozorněn.
 • Pokud dojde ke zvýšení ceny po odsouhlasení finální ceny ze strany zákazníka, bude Vás cestovní agentura ihned informovat a v případě neakceptování nové ceny klient může od smlouvy odstoupit.

PLATEBNÍ A STORNOVACÍ PODMÍNKY

 • Zákazník písemně potvrdí finální rezervace všech služeb a zašle písemnou objednávku na tyto služby cestovní agentuře. Na finálním potvrzení služeb budou uvedeny veškeré platební i stornovací podmínky, které se mohou u jednotlivých akcí lišit.
 • Na základě tohoto písemného objednání vystaví agentura zálohovou fakturu, přičemž garantuje, že po dobu splatnosti této faktury má klient předběžně rezervovány všechny objednané služby. V případě, že je rezervace prováděna 2 měsíce a méně před odletem, vystavuje se již faktura na celkovou částku.
 • Doplatek za služby je splatný nejpozději 2 měsíce před odletem.
 • V případě storno z důvodu změny ceny nebo z důvodu nepotvrzení původně nabízených služeb nebudou ze strany agentury klientovi účtovány žádné stornopoplatky.

ZMĚNA SJEDNANÝCH SLUŽEB

 • Při změně leteckého spojení z důvodu změny provedené ze strany letecké společnosti nelze uplatnit žádný nárok na změny zdarma služeb s tím souvisejících.
 • Agentura nenese odpovědnost za škody, které vyplynou ze změn sjednaných služeb, pokud k těmto změnám dojde ze strany zákazníka nebo zaviněním třetí stranou a jsou-li takovéto změny nepředvídatelné nebo nevyhnutelné z důvodu tzv. „vyšší moci“.

REKLAMACE

 • Reklamaci je nutné uskutečnit vždy přímo na místě a to buď přímo u průvodce, nebo kontaktováním agentury. Na reklamace po skončení akce nelze brát zřetel.

Všeobecné podmínky ke stažení zde.